Månedens temaStanley Kubrick
September og oktober 2009

Månedstema om regissøren Stanley Kubrick.

Les mer...
Månedens tema

Hver måned presenteres et nytt filmrelatert tema, som forumet skal ha fokus på. Det oppfordres til å se filmer som er relatert til temaet, for eksempel fra en bestemt regissørs filmografi, diskusjon rundt disse, skriving av lengre artikler, og mye annet sprell.

Alle artiklene som blir skrevet blir publisert her når perioden avsluttes.
© 2009 Webmaster/Design: Lars Thomas Skare